Dzień Otwarty dla rodziców oraz zebrania z rodzicami

Dzień Otwarty dla rodziców

wtorek 6.03.2018

godz. 17:30-18:30

s. A, B

Zebranie klasy 2 Ab – 17:00 – s. 10

Zebranie klasy 3 Ab – 16:30 – s. B

About beti